Motto:

,,Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla.
Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma,
křídla proto, aby mohly odletět a zase se vrátit.
Mateřská škola kořeny rozvětví, posílí,
dětským křídlům pomůže odletět
a vyzkoušet si to, co se naučily.“

Smyslem činnosti naší mateřské školy je budova plná veselých, spokojených
a zdravých dětí, což vedlo celý kolektiv k vytvoření tohoto vzdělávacího programu.
Uvědomujeme si, že v pohledu na dítě v posledním desetiletí došlo k podstatnému posunu, který se promítá do filozofie výchovy. Nejpodstatnější pro nás je, jaké prožitky si děti z mateřské školy odnášejí a co z těchto prožitků obohatí jejich další život..
Snažíme se využívat nové trendy ve výchově, které nám pomáhají ukazovat na nedostatky v životním stylu dnešní společnosti, na všechny nástrahy, lhostejnost okolí, vytrácení se mezilidských vztahů a patologických jevů, které dnešní uspěchaná a přetechnizovaná doba přináší.
Šťastné, spokojené a plnohodnotně prožité dětství – to znamená zdravý a vyrovnaný člověk připravený na život, ve kterém si váží ve stejné míře sebe i druhých, má vytvořený vztah k živému i neživému okolí, ve kterém žije.

Našim cílem je vytvořit z mateřské školy místo aktivního a radostného poznání, místo, kde se respektuji individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi dětmi, učitelkami a ostatními zaměstnanci školy, mezi
učitelkami a rodiči a také mezi dětmi a rodiči. Snažíme se vést naše děti ke vzájemné úctě, toleranci, respektování názorů a nároků druhých, ke spolupráci. Starší děti jsou vedeny k pomoci mladším. Hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou přirozené výchovy a vzdělávání, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
Rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Bc. Dagmar Krakowczyková