Motto:

,,Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla.
Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma,
křídla proto, aby mohly odletět a zase se vrátit.
Mateřská škola kořeny rozvětví, posílí,
dětským křídlům pomůže odletět
a vyzkoušet si to, co se naučily.“

Smyslem činnosti naší mateřské školy je budova plná veselých, spokojených
a zdravých dětí, což vedlo celý kolektiv k vytvoření tohoto vzdělávacího programu.
Uvědomujeme si, že v pohledu na dítě v posledním desetiletí došlo k podstatnému posunu, který se promítá do filozofie výchovy. Nejpodstatnější pro nás je, jaké prožitky si děti z mateřské školy odnášejí a co z těchto prožitků obohatí jejich další život..
Snažíme se využívat nové trendy ve výchově, které nám pomáhají ukazovat na nedostatky v životním stylu dnešní společnosti, na všechny nástrahy, lhostejnost okolí, vytrácení se mezilidských vztahů a patologických jevů, které dnešní uspěchaná a přetechnizovaná doba přináší.
Šťastné, spokojené a plnohodnotně prožité dětství – to znamená zdravý a vyrovnaný člověk připravený na život, ve kterém si váží ve stejné míře sebe i druhých, má vytvořený vztah k živému i neživému okolí, ve kterém žije.

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

MŠ DvořákovaZŠ Cihlení

Přehled akcí

Žádné události