ZÁŘÍ:
• 18. 9. organizační schůze s rodiči
• 18. 9. divadlo „Jak Karlík zachránil babičku“
ŘÍJEN:
• Společná brigáda na úpravu škol. zahrady spojená s hledáním pokladu a opékáním párků (termín bude upřesněn dle počasí)
• 9. 10. divadlo „Výprava za ledním medvědem“
LISTOPAD:
• 5. 11. vánoční focení od 10,15 hod.
• 6. 11. divadlo „O Koblížkovi“
• 23. 11. divadlo „Jak pan myslivec zachránil medvěda“

PROSINEC:
• Mikulášská nadílka v MŠ
• vánoční dílničky s rodiči (termín bude upřesněn)
• posezení u vánočního stromečku (termín bude upřesněn)
• vystoupení ve Slezské humanitě (termín bude upřesněn)
• 7. 12. divadlo „O ježkovi a myšce“

LEDEN:
• návštěva 1. třídy na ZŠ Cihelní (termín bude upřesněn)
• 8. 1. divadlo „Pohádka o sněhulákovi“
ÚNOR:
• 27. 2. divadlo „Klauni ve škole“
• 5. 2. – karneval v Obecním domě Družba s rodiči
BŘEZEN:
• 7. 3. divadlo „Starosti vodníka Kuby“
• Velikonoční dílničky s rodiči (termín bude upřesněn)
• 27. 3. divadlo „Zvířátka a odpadky“
DUBEN:
• 12. 4. kouzelník Aleš „Slet broučků ve školce“
• společná brigáda na úpravu škol. zahrady spojená s hledáním pokladu (termín bude upřesněn dle počasí)
KVĚTEN:
• 9. 5. divadlo „Terezka a její dobrodružství“
• besídky ke Dni matek
• vystoupení ve Slezské humanitě
ČERVEN:
• Oslava MDD – 1 týden v červnu – na zahradě mateřské školy
• 13. 6. divadlo „O červené Karkulce“
• celodenní výlet
• koncert na ZUŠ „ VODNÍKOVY HRNÍČKY“
Tyto další akce mohou být zařazeny operativně dle nabídky a budou prezentovány na kalendáři akci jak na webových stránkách na šatnových plánech akci.

• Pouštění draků v parku B. Němcové
• Návštěva ZŠ před zápisy dětí do 1. třídy
• Návštěva hasičské zbrojnice – dle možností
• Výlety dětí
• Branná vycházka s hledáním pokladu – dle možností na výletě
• Kulturní pořady dle nabídky MDK nebo soukromých divadel
• Návštěvy a akce pořádané dětskou knihovnou v MDK – dle plánu
• Návštěva jízdárny v Karviné – Olšinách – dle zájmu rodičů
• Škola v přírodě
• Akce pořádané městem Karviná – PLAVÁNÍ, LYŽOVÁNÍ
• Návštěvy Těšínského muzea – dle nabídek
• Návštěvy Rychvaldského muzea – dle nabídek
• Kulturní program – Vítání nově narozených dětí města Karviné
• Návštěva dopravního hřiště
• Bezpečně o prázdninách – akce záchranného systému města Karviné
• Beseda s Městskou policií Karviná
• Veselé dopoledne s bubny djembe
• Návštěva programu planetária v MŠ

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

MŠ DvořákovaZŠ Cihlení

Přehled akcí

Žádné události