Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcově-vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:00 - 8:00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům

8:00 - 9:45 volné spontánní zájmové aktivity, volné činnosti, ranní cvičení, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, svačina (i průběžná)

9:45 - 10:00 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

10:15 -11:45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, volné spontánní zájmové aktivity, volné činnosti, v případě nepříznivého počasí jsou zařazovány pohybové aktivity

11:45 -12:30 oběd a osobní hygiena dětí

12:30 - 13:00 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

13:00 - 14:45 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, osobní hygiena, svačina

14:45 -16:00 rozcházení dětí, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Nepřítomnost dítěte je nutno omlouvat den předem, v případě náhlého onemocnění v daný den do 8:00 hod.

 


Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

MŠ DvořákovaZŠ Cihlení

Přehled akcí

Žádné události