Vážení rodiče, milé děti,

pomalu nám končí čas prázdnin a nastává čas příprav nástupu

do mateřské školy.

Pro Váš větší klid a pohodu Vám posíláme pár, snad užitečných, informací:
šk. rok začínáme ve středu 1. 9. 2021
děti můžete přivádět od 6,00 do 8,00 hod.
v případě nemoci či pozdějšího nástupu je telefonicky omluvte (558 846 037
nebo 607 084 503)
povinnou dokumentaci od nově nastupujících dětí odevzdejte v době od 23. –
31. 8. 2021 včetně souhlasu s platbami inkasem z účtu
první den docházky musíte nahlásit a podpisem ztvrdit délku docházky Vašeho
dítěte do mateřské školy (denní – polodenní)
vybavte své děti podepsanými pevnými bačkorkami, oblečením do třídy, na
zahradu, pyžamem a náhradním prádlem pro případ nehody
na spaní jim můžete dát pro první dny malého plyšáčka
ve čtvrtek 2. 9. 2021 je nutno uhradit V HOTOVOSTI 900,- Kč – jistina na
stravné
do středy 15. 9. 2021 nutno uhradit úplatu za předškolní vzdělávání 350,- Kč
do středy 15. 9. 2021 odevzdáváte i potvrzení pobírání dávek hmotné nouze
p. vedoucí provozu je na Mateřské škole Cihláček vždy jen v úterý a čtvrtek
(tel.: 602 253 587)

Těšíme se na Vás!