Do MŠ budou přijaty jen děti jejichž zákonní zástupci jsou
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce
prvku kritické infrastruktury,
• zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Do MŠ budou přijaty i děti z jiných zařízení
• s řádně vyplněnou žádostí i přijetí (vyplníte v naší MŠ)
• evidenčním listem dítěte (kopie z kmenové MŠ)
• zmocnění k vyzvedávání dětí (vyplníte v naší MŠ)
• „Čestným prohlášením o bezinfekčnosti“ (vyplníte v naší MŠ)
• složením zálohy na stravné 30,- Kč/den (450,- Kč, výběr při nástupu v MŠ)
• úhrada úplaty za předškolní vzdělávání (350,- Kč, výběr při nástupu v MŠ)

Do MŠ děti vybavte
• oblečením a přezuvkami po MŠ (případně i na pobyt venku)
• rouškami v hyg. balení (uzavíratelné)
• papírovými kapesníky


Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

MŠ DvořákovaZŠ Cihlení

Přehled akcí

Žádné události