Provoz mateřské školy CIHLÁČEK
v období od 20.5.do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit na přísná pravidla, kterými se naše mateřská škola řídí vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID – 19.

Za těchto podmínek je možné navštěvovat naší MŠ do konce června.

1. Cesta do MŠ a z MŠ – při cestě do a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí ústa a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry (netýká se rodinných příslušníků).
2. Před prvním vstupem do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) - formulář již ke stažení na webu MŠ (https://nedbalova.cihelni.cz).
3. Rodič dítě předává pověřenému zaměstnanci MŠ vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
4. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě okamžitě, v co nejkratší době, do mateřské školy přijet.
5. Dítě vstupuje do MŠ pouze s pověřeným zaměstnancem školy, rodiče budou do budovy vpuštěni pouze v nejnutnějších případech, a to vždy jen v roušce. Stejný režim platí také pro vyzvedávání, kdy dítě bude zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě předáno ve stanovený čas u vstupu do MŠ.
6. U dětí, které trpí alergií je nutné doložit písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy, kašle alergického původu (týká se dětí, které tuto informaci nemají zapsanou v evidenčním listě).
7. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje ruce (důkladně 20 až 30s tekutým mýdlem). K osušení rukou se používají vždy jednorázové ručníky a na řádně vysušené ruce se použije desinfekční prostředek.
8. Výhradně se používají jednorázové kapesníky a po smrkání si děti vždy umyjí a vydezinfikují ruce viz. předchozí bod.
9. Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu mateřské školy.
10. Pokud se v rodině nacházejí osoby s rizikovými faktory, je na zvážení rodičů, zda bude dítě do mateřské školy docházet.
11. V případě, že dítě onemocní, bude zpětně přijato k předškolnímu vzdělávání jen s lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti.
Žádáme vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.
V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění, a proto v rámci COVID – 19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny. Děkujeme za pochopení.

V Karviné dne 15.5.2020 Mgr. Zdeněk Jelínek – ředitel školy

Vážení rodiče, milé děti,

pomalu nám končí čas prázdnin a nastává čas příprav nástupu do mateřské školy.

Pro Váš větší klid a pohodu Vám posíláme pár, snad užitečných, informací:

 • šk. rok začínáme v pondělí 3. 9. 2018
 • děti přiveďte do 8,00 hod.
 • v případě nemoci či pozdějšího nástupu je telefonicky omluvte (558 271 976)
 • povinnou dokumentaci od nově nastupujících dětí odevzdejte poslední srpnový týden
 • první den docházky musíte nahlásit a podpisem ztvrdit délku docházky Vašeho dítěte do mateřské školy ( denní – polodenní)
 • vybavte své děti podepsanými pevnými bačkorkami, oblečením do třídy, na zahradu, pyžamem a náhradním prádlem pro případ nehody
 • na spaní jim můžete dát malého plyšáčka
 • v úterý 4. 9. 2018 je nutno uhradit 700,- Kč – jistina na stravné
 • do čtvrtku 13. 9. 2018 nutno uhradit úplatu za předškolní vzdělávání 350,- Kč
 • na Mateřské škole Cihláček probíhají výběry vždy jen v úterý a čtvrtek
 • ve výše uvedených termínech odevzdáváte i souhlasy s platbami inkasem z účtu a potvrzení pobírání dávek hmotné nouze

Těšíme se na Vás!

Bc. Dagmar Krakowczyková

VÁŽENÍ RODIČE,
SRDEČNĚ VÁS ZVU NA SPOLEČNOU SCHŮZKU
V ÚTERÝ 17 . 9. 2019 V 15,15 HOD.

NA PROGRAMU BUDE:
- VZDĚLÁVACÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY V MŠ
- ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ
- SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ
- SMĚRNICE O PLATBÁCH STRAVNÉHO
- PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY
- ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19
- RODIČOVSKÝ KLUB
VAŠE ÚČAST JE VELMI ŽÁDOUCÍ !!!!!!

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

MŠ DvořákovaZŠ Cihlení

Přehled akcí

Žádné události