Ve čtvrtek 1. 2. 2018 nás děti z Mateřské školy Cihlička pozvali na dramatizaci pohádky „Zelený stromeček“. U našich sousedících kamarádů se nám moc líbilo. Pohádka byla moc hezká, mohli jsme si i jejich školku prohlédnout a zjistit jak to u nich vypadá, co máme stejné a co odlišné. Za milé dopoledne moc děkujeme.

Děti ze třídy Berušek a Veverek spolu s p. učitelkou Antalovou a Urbanczykovou.

Navštivte fotogalerii!

Na návštěvě...
Na návštěvě v MŠ Dvořákova Na návštěvě v MŠ Dvořákova
Na návštěvě...
Na návštěvě v MŠ Dvořákova Na návštěvě v MŠ Dvořákova