Jak vypadá naše velká škola už víme. Navštívili jsme v ní naše kamarády, kteří už chodí do prvních tříd. Ukázali nám, co všechno se už naučili a známe už u p. učitelky, které nás budou učit, až z nás budou prvňáčci. Chodí nám číst a povídat si s námi do naší mateřinky. Moc nás potěšilo pozvání do místnosti, do které vedou dveře se stromem knihovníkem. Za nimi na nás čekala moudrá sova a její kamarád oslík a spousta zajímavých knih, povídání i her.
Děkujeme za zábavné dopoledne a už se těšíme na setkání u zápisů.

Navštivte fotogalerii!

D. Krakowczyková