KDY? V úterý 13. 2. 2018 od 15,00 v OD DRUŽBA.

Děti, které budou tento den spát v MŠ, budou převezeny
na akci autobusem a předány rodičům na místě konání karnevalu.
Vstupenky bude možno zakoupit na jednotlivých třídách.
Maminky, ochotné přispět do bufetu dobrým domácím zákuskem,
budou vítány organizačním týmem p. uč. Prosím vás,
přihlaste se jim rovněž na svých třídách.
Individuální sponzorské dary do tomboly jsou vítány, odevzdat je můžete
v kanceláři ved. učitelky. Děkujeme vám za spolupráci.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Čeká na vás veselé odpoledne s Hopsalínem plné
zábavy, soutěží, tanců, bohatá tombola i občerstvení.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.

Bc. Dagmar Krakowczyková

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

MŠ DvořákovaZŠ Cihlení

Přehled akcí

Žádné události