Třída KUŘÁTKA 558 846 037
p. uč. Petra KÝVALOVÁ
p. uč. Bc. Tereza HOSCHNOVÁ

Třída BERUŠKY 558 846 037
p. uč. Bc. Dagmar KRAKOWCZYKOVÁ ved. uč. tel.: 558 271 974
p. uč. Tereza LANČOVÁ

Třída VEVERKY 558 846 037
p. uč. Natálie KOCH
p. uč. Bc. Kateřina ZVERCOVÁ
p. asist. pedag. Mária VYORALOVÁ

Provozní zaměstnanci
p. vedoucí provozu: Hana MACHÁČKOVÁ tel.: 558 846 037, 602 253 587
p. školnice: Monika ZMUDOVÁ
p. uklízečka: Elena FRANKOVÁ
p. kuchařky: Monika NOVOTNÁ tel.: 558 846 038
Dorota ŠABACKÁ

ČÍSLO NA MOBILNÍ TELEFON: 607 084 503

Vážení rodiče, milé děti,

pomalu nám končí čas prázdnin a nastává čas příprav nástupu

do mateřské školy.

Pro Váš větší klid a pohodu Vám posíláme pár, snad užitečných, informací:

 • školní rok začínáme ve čtvrtek 1. 9. 2022
 • děti můžete přivádět od 6,00 do 8,00 hod.
 • v případě nemoci či pozdějšího nástupu je telefonicky omluvte (558 846 037 nebo 607 084 503)
 • povinnou dokumentaci od nově nastupujících dětí odevzdejte v době od 22. – 31. 8. 2022 včetně souhlasu s platbami inkasem z účtu
 • první den docházky musíte nahlásit a podpisem ztvrdit délku docházky Vašeho dítěte do mateřské školy (denní – polodenní)
 • vybavte své děti podepsanými pevnými bačkorkami, oblečením do třídy, na zahradu, pyžamem a náhradním prádlem pro případ nehody
 • na spaní jim můžete dát pro první dny malého plyšáčka
 • ve čtvrtek 1. 9. 2022 je nutno uhradit V HOTOVOSTI 900,- Kč – jistina na stravné
 • ve čtvrtek 1. 9. 2022 nutno uhradit V HOTOVOSTI 350,- Kč - úplata za předškolní vzdělávání
 • ve čtvrtek 1. 9. 2022 odevzdáváte i potvrzení pobírání dávek hmotné nouze
 • p. vedoucí provozu je na Mateřské škole Cihláček vždy jen v úterý a čtvrtek (tel.: 602 253 587)

Třída KUŘÁTKA 558 846 037
p. uč. Petra KÝVALOVÁ
p. uč. Bc. Kateřina ZVERCOVÁ
chůva: Anna ZIELINOVÁ

Třída BERUŠKY 558 846 037
p. uč. Bc. Dagmar KRAKOWCZYKOVÁ ved. uč. tel.: 558 271 974
p. uč. Natálie SÝKOROVÁ
p. asist. pedag. Mária VYORALOVÁ

Třída VEVERKY 558 846 037
p. uč. Bc. Tereza HOSCHNOVÁ
p. uč. Tereza LANČOVÁ
Provozní zaměstnanci
p. vedoucí provozu: Hana MACHÁČKOVÁ tel.: 558 846 037, 602 253 587
p. školnice: Monika ZMUDOVÁ
p. uklízečka: Elena FRANKOVÁ
p. kuchařky: Monika NOVOTNÁ tel.: 558 846 038
Dorota ŠABACKÁ

ČÍSLO NA MOBILNÍ TELEFON: 607 084 503

Vážení rodiče, milé děti,

pomalu nám končí čas prázdnin a nastává čas příprav nástupu

do mateřské školy.

Pro Váš větší klid a pohodu Vám posíláme pár, snad užitečných, informací:
šk. rok začínáme ve středu 1. 9. 2021
děti můžete přivádět od 6,00 do 8,00 hod.
v případě nemoci či pozdějšího nástupu je telefonicky omluvte (558 846 037
nebo 607 084 503)
povinnou dokumentaci od nově nastupujících dětí odevzdejte v době od 23. –
31. 8. 2021 včetně souhlasu s platbami inkasem z účtu
první den docházky musíte nahlásit a podpisem ztvrdit délku docházky Vašeho
dítěte do mateřské školy (denní – polodenní)
vybavte své děti podepsanými pevnými bačkorkami, oblečením do třídy, na
zahradu, pyžamem a náhradním prádlem pro případ nehody
na spaní jim můžete dát pro první dny malého plyšáčka
ve čtvrtek 2. 9. 2021 je nutno uhradit V HOTOVOSTI 900,- Kč – jistina na
stravné
do středy 15. 9. 2021 nutno uhradit úplatu za předškolní vzdělávání 350,- Kč
do středy 15. 9. 2021 odevzdáváte i potvrzení pobírání dávek hmotné nouze
p. vedoucí provozu je na Mateřské škole Cihláček vždy jen v úterý a čtvrtek
(tel.: 602 253 587)

Těšíme se na Vás!

 

od 1. září 2021 dochází ke změně cen obědů podle vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování, ve znění úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb.

Záloha na úplatu stravování MŠ: 900,00 Kč
MŠ Nedbalova, Hana Macháčková: tel. číslo: 558846037, (mobil:602 253 587)

Vážení rodiče,

V souladu s ustanovením §184a Školského zákona z důvodu krizového stavu nastala změna v možnostech předškolního vzdělávání jak na straně mateřských škol tak na straně dětí a Vás, zákonných zástupců a jsou nám stanoveny tyto povinnosti:

 • povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
 • mateřská škola je povinna evidovat účast dětí na tomto vzdělávání
 • povinnost dětí, potažmo Vás zákonných zástupců je, se tímto způsobem vzdělávání plnit

Cílem distančního vzdělávání na naší mateřské škole je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Ve složkách jednotlivých tříd najdete inspirativní náměty na společné aktivity dětí s rodiči v domácím prostředí, na tvoření, rozvojové aktivity, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity atd.

Povinnost vypracovávat zadané úkoly a následně je odevzdávat do mateřské školy je pro děti, které ve školním roce 2020/21 (do 31. 8. 2021) dosáhnou hranici 6 let. Pro ostatní děti jsou materiály jen inspirativní a nemusí je do mateřské školy odevzdávat.

Distanční výuku najdete ZDE nebo na facebookových stránkách naší MŠ (MŠ CIHLÁČEK).

Rodiče, kteří nemají možnost si materiály vytisknout, budou pro ně připraveny k vyzvednutí v MŠ – zájemci o vytištěný materiál nás prosím kontaktujte (SMS 607 084 503 nebo mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Termín pro vyzvednutí i odevzdání materiálů bude vždy každá STŘEDA

od 7:00 do 15:30.

Přejeme Vám příjemně strávené chvilky s vašimi dětmi. Opatrujte se a snad brzy na viděnou:).

Děkujeme, vaše paní učitelky

Do MŠ budou přijaty jen děti jejichž zákonní zástupci jsou
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce
prvku kritické infrastruktury,
• zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Do MŠ budou přijaty i děti z jiných zařízení
• s řádně vyplněnou žádostí i přijetí (vyplníte v naší MŠ)
• evidenčním listem dítěte (kopie z kmenové MŠ)
• zmocnění k vyzvedávání dětí (vyplníte v naší MŠ)
• „Čestným prohlášením o bezinfekčnosti“ (vyplníte v naší MŠ)
• složením zálohy na stravné 30,- Kč/den (450,- Kč, výběr při nástupu v MŠ)
• úhrada úplaty za předškolní vzdělávání (350,- Kč, výběr při nástupu v MŠ)

Do MŠ děti vybavte
• oblečením a přezuvkami po MŠ (případně i na pobyt venku)
• rouškami v hyg. balení (uzavíratelné)
• papírovými kapesníky

Třída KUŘÁTKA 558 846 037

p.uč. Petra KÝVALOVÁ

p. uč. Bc. Kateřina ZVERCOVÁ

chůva: Anna ZIELINOVÁ


Třída BERUŠKY 558 846 037

p.uč. Bc. Dagmar KRAKOWCZYKOVÁ ved. uč. tel.: 558 271 974

p.uč.  Natálie SÝKOROVÁ

Třída VEVERKY 558 846 037
p. uč. Bc. Tereza HOSCHNOVÁ
p. uč. Tereza LANČOVÁ

Provozní zaměstnanci
p. vedoucí provozu: Pavlína NOVÁKOVÁ tel.: 558 846 037, 602 253 587
p. školnice: Monika ZMUDOVÁ
p. uklízečka: Elena FRANKOVÁ
p. kuchařky: Monika NOVOTNÁ  tel.: 558 846 038 

                       Dorota ŠABACKÁ

ČÍSLO NA MOBILNÍ TELEFON: 607 084 503

VÁŽENÍ RODIČE,
SRDEČNĚ VÁS ZVU NA SPOLEČNOU SCHŮZKU
V ÚTERÝ 15. 9. 2020 V 15,15 HOD.


NA PROGRAMU BUDE:
- VZDĚLÁVACÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY V MŠ
- ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ
- SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ
- SMĚRNICE O PLATBÁCH STRAVNÉHO
- PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY
- ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21
- RODIČOVSKÝ KLUB
VAŠE ÚČAST JE VELMI ŽÁDOUCÍ !!!!!!
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Provoz mateřské školy CIHLÁČEK
v období od 20.5.do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit na přísná pravidla, kterými se naše mateřská škola řídí vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID – 19.

Za těchto podmínek je možné navštěvovat naší MŠ do konce června.

1. Cesta do MŠ a z MŠ – při cestě do a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí ústa a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry (netýká se rodinných příslušníků).
2. Před prvním vstupem do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) - formulář již ke stažení na webu MŠ (https://nedbalova.cihelni.cz).
3. Rodič dítě předává pověřenému zaměstnanci MŠ vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
4. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě okamžitě, v co nejkratší době, do mateřské školy přijet.
5. Dítě vstupuje do MŠ pouze s pověřeným zaměstnancem školy, rodiče budou do budovy vpuštěni pouze v nejnutnějších případech, a to vždy jen v roušce. Stejný režim platí také pro vyzvedávání, kdy dítě bude zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě předáno ve stanovený čas u vstupu do MŠ.
6. U dětí, které trpí alergií je nutné doložit písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy, kašle alergického původu (týká se dětí, které tuto informaci nemají zapsanou v evidenčním listě).
7. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje ruce (důkladně 20 až 30s tekutým mýdlem). K osušení rukou se používají vždy jednorázové ručníky a na řádně vysušené ruce se použije desinfekční prostředek.
8. Výhradně se používají jednorázové kapesníky a po smrkání si děti vždy umyjí a vydezinfikují ruce viz. předchozí bod.
9. Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu mateřské školy.
10. Pokud se v rodině nacházejí osoby s rizikovými faktory, je na zvážení rodičů, zda bude dítě do mateřské školy docházet.
11. V případě, že dítě onemocní, bude zpětně přijato k předškolnímu vzdělávání jen s lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti.
Žádáme vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.
V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění, a proto v rámci COVID – 19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny. Děkujeme za pochopení.

V Karviné dne 15.5.2020 Mgr. Zdeněk Jelínek – ředitel školy

VÁŽENÍ RODIČE,
SRDEČNĚ VÁS ZVU NA SPOLEČNOU SCHŮZKU
V ÚTERÝ 17 . 9. 2019 V 15,15 HOD.

NA PROGRAMU BUDE:
- VZDĚLÁVACÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY V MŠ
- ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ
- SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ
- SMĚRNICE O PLATBÁCH STRAVNÉHO
- PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY
- ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19
- RODIČOVSKÝ KLUB
VAŠE ÚČAST JE VELMI ŽÁDOUCÍ !!!!!!

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Třída KUŘÁTKA 558 271 976

p. uč. Petra KÝVALOVÁ
p. uč. Natálie SÝKOROVÁ
chůva: Anna Zielinová


Třída BERUŠKY 558 271 976

p. uč. Bc. Tereza HOSCHNOVÁ

p. uč. Bc. Dagmar Krakowczyková ved. uč. 558 271 974

Třída VEVERKY 558 271 976
p. uč. Iveta URBANCZYKOVÁ
p. uč. Eva MASLOVSKÁ

Provozní zaměstnanci
p. vedoucí provozu: Pavlína Nováková tel.:558 271 971
p. školnice: Monika ZMUDOVÁ
p. uklízečka: Elena FRANKOVÁ
p. kuchařky: Monika NOVOTNÁ 558 271 975
Dorota ŠABACKÁ

Ve čtvrtek nastal náš velký den. Společně jsme si dopoledne vyzdobili celou školní zahradu vlastnoručně namalovanými květinami, motýli a beruškami. P. učitelka nafoukaly i spoustu balonků a ty jsme pak rozvěsili na zahradní domeček i prolézačky. A když odpoledne přišli naši hosté, Hopsalín pasoval velké děti na školáky. Všichni jsme se rozloučili tancem i soutěžemi nejen s budoucími školáky, ale s celým školním rokem.
Děkujeme všem p. učitelkám i provozním zaměstnancům za krásné odpoledne i za všechny dobroty i dárečky, které byly pro nás připraveny.
Přejeme všem krásné prázdniny.

Navštivte fotogalerii!

{phocagallery view=category|categoryid=123|limitstart=0|limitcount=2}

Přijali jsme pozvání p. učitelek a kamarádů z MŠ Cihlička na jejich zahradu na přehlídku dravých ptáků. Sokolníci nám předvedli, že i ptáci se umí naučit spoustu věcí, stejně jako my. Je to sice někdy spousta práce, ale výsledek pak stojí za to.

Navštivte fotogalerii!

{phocagallery view=category|categoryid=122|limitstart=0|limitcount=2}

 

Dnes nás čekalo v knihovně překvapení. Byly pro nás místo čtení a povídání o knihách připraveny hry a soutěže. A že nám to šlo! Zvládly jsme i úkoly pro školáky a pochvala p. knihovnice i odměna nás neminula. Dostaly jsme sešit s „Úkoly pro bystré hlavičky“, klíčenku, prupisku a navrch pochvalu s přání krásných prázdnin a úspěšného startu v 1. třídě.

Navštivte fotogalerii!

{phocagallery view=category|categoryid=121|limitstart=0|limitcount=2}

A co by to bylo za pořádnou oslavu, když by se na ní nemlsalo? Proto hurááááá na zmrzlinu!

Cestou jsme si zanesli vystavit krásné tablo našich předškoláku do pekařství na hlavní třídě vedle nábytku. “ Ach ten čas tak rychle letí, už jsou to vážně velké děti.“ Povzdechla p. uč. A vyrazili jsme dobít zmrzlinový stánek. Mňam, to byla dobrota!

Navštivte fotogalerii!

{phocagallery view=category|categoryid=120|limitstart=0|limitcount=2}

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

MŠ DvořákovaZŠ Cihlení

Přehled akcí

Žádné události